Organizare

 

Caritate şi Asistenţă Socială

 • programul de ajutorare & asistare a unor instituţii cu caracter social ( creşe de copii, grădiniţe, azile de bătrâni, orfelinate, spitale, penitenciare, … );
 • programul de ajutorare a văduvelor, bătrânilor, familiilor sărace şi numeroase;
 • programul de ajutorare & asistare a persoanelor cu dizabilităţi;
 • programul de ajutorare & asistare a persoanelor infectate cu virusul Hiv;
 • programul de ajutorare a copiilor şi tinerilor proveniţi din familii cu posibilităţi financiare reduse, pe toată perioada studiilor;
 • înfiinţarea şi patronarea unor instituţii cu caracter social.

 

Asistenţă Medicală

 • cabinet medical creştin;
 • farmacia creştină „Sănătatea”;
 • programul de asistenţă medicală „uşi deschise pentru sănătatea ta”.

 

Educaţie şi Informare

 • centrul de pregatire a misionarilor;
 • şcoala biblică prin corespondenţă „Vestea Bună”;
 • organizarea de conferinţe, tabere creştine, seminarii pe diferite teme …;
 • grădiniţa creştină „Betania”;
 • clubul copiilor;
 • programul educaţional „Engleza pas cu pas”;
 • centrul de iniţiere în arta operării pe calculator;
 • literatură şi bibliotecă creştină;
 • informare prin radio-tv;
 • editură şi tipografie creştină;
 • revista de informare a misiunii noastre;

 

Misiune şi Evanghelizare

 • bordul de misiune „New Life in Christ”;
 • plantare de biserici, misiune naţională şi internaţională;
 • pregătirea intensivă a misionarilor şi trimiterea lor în zone ţintă de lucrare;
 • echipa evanghelistică;
 • evanghelizarea prin mijloace audio-video, mass media, producerea de casete audio-video cu conţinut creştin, studii biblice pe diferite teme, muzică creştină, predici – distribuirea lor prin intermediul centrelor de împrumut;
 • evanghelizarea în şcoli, spitale, penitenciare, etc;
 • colaborarea cu bisericile locale în vederea organizării şi susţinerii evanghelizărilor;
 • organizarea de seminarii şi conferinţe menite să contribuie la instruirea credincioşilor în vederea evanghelizării personale
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: